Nasi konsultanci wspierali...

 

Od rozpoczęcia działalności w 2009 roku LeadArt zrealizował różnego rodzaju projekty w organizacjach z wielu branży i o zróżnicowanych modelach organizacyjnych. Szczegółowe informacje dot. Klientów oraz zrealizowanych projektów udostępniamy indywidualnie: biuro@leadart.pl.

 

 

Zobacz opinie o współpracy