Wspieramy rozwój systemów ...

 

Pomagamy ocenić efektywność aktualnych rozwiązań, przygotowujemy rekomendacje i wspieramy realizację planów zmian. Mamy doświadczenie w zarządzaniu i modyfikowaniu systemów w różnych organizacjach. 

 

 Nasi konsultanci pomogli:   

 

• przygotować i wdrożyć misję, wizję oraz wartości firmowe
• wdrożyć strategię w organizacji
• przygotować strategie rozwoju zasobów ludzkich
• zaprojektować optymalne do potrzeb funkcje zarządzania rozwojem   
• przygotować i zrealizować programy rozwoju przywództwa
• ocenić efektywność oraz udoskonalić systemy rozwoju pracowników: 
• szkolenie i rozwój  
• identyfikacja i rozwój pracowników z wysokim potencjałem
• ocena okresowa
• planowanie sukcesji
• ocenić efektywność systemu coachingu wewnętrznego
• przygotować i wdrożyć system mentoringu
• przygotować i przeprowadzić program rozwoju kultury organizacyjnej
• ustalić i zrealizować działania wzmacniające zaangażowanie pracowników.