Oferujemy coaching...

 

Coaching w LeadArt jest procesem rozwojowym dostosowanym do potrzeb uczestnika. Od niego zależy temat sesji, sposób i tempo pracy oraz dobór metod. Coach pomaga uczestnikowi zwiększać świadomość sytuacji,  dokonywać wyborów i podejmować ryzyko związane z wprowadzaniem zmian. Sesje coachingowe dotyczą realnych sytuacji i zwykle szybko przynoszą wymierne efekty. 

 

Zastosowanie coachingu w biznesie:

• ustalenie i pokonanie barier ograniczających skuteczność działania i rozwój,
• sprecyzowanie wizji i wdrożenie optymalnego kierunku działania
• wsparcie w zastosowaniu w praktyce wiedzy i umiejętności
• wsparcie w przygotowaniu i realizacji indywidualnych i zespołowych planów rozwoju
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu

 

Jak wygląda współpraca z coachem?

• wstępne spotkanie: ustalenie celu, zasad, zakresu i sposobu współpracy
• ustalenie potrzeb i celów rozwojowych
• regularne sesje coachingowe, zwykle od 3-7 po 1,5 godz. każda.
• zakończenie. Podsumowanie realizacji procesu i ocena jego skuteczności.