Oferujemy wiedzę ekspercką ...

 

Doradztwo LeadArt polega na dzieleniu się z klientem wiedzą i doświadczeniem w sposób umożliwiający skuteczne zastosowanie tych informacji. Naszym celem jest wsparcie klienta w wypracowanie optymalnych rozwiązań. Przedstawiamy możliwe kierunki działania i rekomendacje, wspieramy w podjęciu decyzji i przyjmujemy do realizacji zlecone zadania.

 

Doradzamy:

• jak ustalić potrzeby rozwojowe: indywidualne i w zespole,
• jak przygotować i wdrażać plany rozwojowe,
• jak dobrać optymalne metody rozwoju
• jak doskonalić systemy rozwojowe  

 

Pomagamy zaprojektować i przeprowadzić programy rozwoju przywództwa, kultury organizacyjnej oraz inicjatywy doskonalące współpracę w zespole. 

 

Jak współpracujemy z klientem ?

• wstępne spotkanie i potwierdzenie oczekiwanego zakresu wsparcia
• przygotowanie przez LeadArt oferty współpracy
• uzgodnienie zakresu, warunków i sposobu współpracy
• przeprowadzenie zleconych zadań i sesji doradczych.
• odbiór końcowy i podsumowanie współpracy.
Warsztat rozwojowy dla doradców: